Bergets Energi

Kolungens gård

Fristående på markstativ

Kolungen gård ligger cirka 5 km SV om Mellerud och är en fd. hästgård med två stora bostadshus och ett flertal ekonomi- och lagerbygggnader.
Solpanelerna är placerade på egenkonstruerade markstativ ett 100-tal meter öster om närmaste byggnad och står i fritt läge riktad mot söder. Effekten är 30 kWp.

Fakta om anläggningen

Kund: Kolungens gård
Effekt: 30 kWp
År: 2022
Plats: Kolungen, Melleruds kommun

Vad betyder kWp solceller?

Förkortningen kWp står för kilowatt peak medan Wp står för watt peak. Denna enhet används när man mäter toppeffekten för en solcellsanläggning eller solpanel. Toppeffekten mäts under så kallade Standard Test Conditions (STC). I praktiken kan STC inträffa i Sverige under en solig sommardag.

Dela på sociala medier