Bergets Energi

WP gruppen

Mix av takmontering och markstativ

WP gruppen har sin verksamhet som grossist inom färg och industri i Ör, Åker SV om Melleruds tätort. Fastigheten består av tre byggnader och är uppförda under senaste femårsperioden.
Solenergianläggningen är takmonterad med 30 kWp och resterande på markstativ 50 kWp, totalt 80 kWp.
Solpanelerna på markstativ är 216 stycken och de takmonterade är 84 på en verkstadsbyggnad riktade mot söder och övriga finns på en lagerbyggnad med 30 riktade mot öster och 30 mot väster.

Fakta om anläggningen

Kund: WP gruppen
Plats: Ör, Mellerud
Effekt: 80 kWp
År: 2022

Vad betyder kWp solceller?

Förkortningen kWp står för kilowatt peak medan Wp står för watt peak. Denna enhet används när man mäter toppeffekten för en solcellsanläggning eller solpanel. Toppeffekten mäts under så kallade Standard Test Conditions (STC). I praktiken kan STC inträffa i Sverige under en solig sommardag.

Dela på sociala medier